Doçentlik-Teşvik
Sempozyum ve çalıştay,
Doçentlik başvurularında ÜAK tarafından belirlenen niteliklere göre 'Ulusal Bilimsel Toplantı' kategorisinde paunlanabilir.